Miruna (gavrila.miruna), Fata din Ialomita, Dumitresti

 

iubitoare de excursii

 

Miruna (gavrila.miruna), Fata din Ialomita

Poza Miruna, din Ialomita

 

Profilul lui Miruna, gavrila.miruna