Carmen (galateanu.carmen), Fata din Bihor, Vaida

 

frumoasa si de treaba

 

Carmen (galateanu.carmen), Fata din Bihor

Poza Carmen, din Bihor

 

Profilul lui Carmen, galateanu.carmen